Skip to content

Požičovňa náradia

final-divider

Ako si vypožičať?

Po vybratí požadovaného stroja z našej ponuky náradia na čistenie alebo pokládku dlažby ma prosím kontaktujte na tel. č. 0917 145 718 alebo emailom na kacerjaro@gmail.com aby som Vás vedel informovať, či je vybratý stroj k dispozícii.

Po preverení dostupnosti stroja zákazník predkladá:

Fyzická osoba – nepodnikateľ:

  • 1. občiansky preukaz
  • 2. iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, karta poistenca)
  • 3. finančná záloha (podľa výšky zálohy v cenníku)

Fyzická osoba – podnikateľ:

  • 1. živnostenský list + občiansky preukaz
  • 2. pečiatka
  • 3. finančná záloha (podľa výšky zálohy v cenníku)

Právnická osoba:

  • 1. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace + občiansky preukaz konateľa
  • 2. pečiatka
  • 3. finančná záloha (podľa výšky zálohy v cenníku)

Po prehliadke a odskúšaní stroja sa uzavrie zmluva o prenájme a predložia sa vyššie uvedené náležitosti.

Záloha sa odovzdá pri podpise zmluvy o prenájme stroja a po vrátení stroja bude vrátená (v prípade poškodenia stroja bude výška poškodenia odrátaná zo zálohy). Zmluva sa uzatvára min. na 1 deň (24 hod.). Príklad: ak je stroj vypožičaný od 8:00 ráno, musí byť vrátený do 8:00 nasledujúceho dňa. Po vrátení stroja sa zákazníkovi vráti záloha na základe predloženého dokumentu, ktorý bol vypísaný pri odovzdávaní stroja. Za poškodenie sa nepovažuje prirodzené opotrebovanie ako napr. uhlíky, ostrosť nástroja a podobné. Poškodením sa myslí poškodenie odlomením, zlomením, preťažením, úpravou k inému účelu ako je vyrobený alebo neodborným zásahom do pevne uzavretých častí stroja).

Cenník a ponúkané náradie na čistenie dlažby si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze.
Cenník a ponúkané náradie na pokládku dlažby vrátane špeciálneho náradia pre výstavbu gabionových stien si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze.